Hodnocení kvality embryí

hodnocení kvality embrya

Dneska zase trochu suché, ale myslím, že zajímavé teorie. Než se podíváme na to, jak a podle čeho se hodnotí kvalita embrya a s jakým označením se můžeme setkat, začněme nejdříve hodnocením právě odebraných vajíček.

Po odběru vajíček (více o odběru si můžete přečíst zde˃˃) doktor nejdříve zjistí, jaká vajíčka se podařilo získat. Rozeznáváme celkem 3 kategorie:

GV = germinal vesicle neboli nezralé vajíčko – tato vajíčka nelze použít pro oplodnění, nejsou vůbec zralá

M1 = metaphase 1 = téměř zralé vajíčko – tato vajíčka dozrají za několik hodin, ale pravděpodobně nebudou takové kvality jako vajíčka M2

M2 = metaphase 2 = zralé vajíčko – ideální stav.

Zralá vajíčka jsou pak oplodněna (více o způsobu oplodnění si můžete přečíst zde˃˃). Jejich další vývoj se pak dál sleduje.

Kontrola embryí

Vývoj embryí se kontroluje většinou na denní bázi. Sleduje se, jak se embryo vyvíjí, jestli má správný počet buněk, jestli má dobrou morfologii = tvar, dobrou frangmentaci = nepoškotenou DNA, atd….

1.den se zjišťuje, jestli došlo k oplodnění.

3.den se zjišťuje, kolik buněk embryo má. Tento den by mělo mít cca  6-8 buněk  a můžeme se setkat  s hodnocením 1-3 ( 1 = nejlepší, 3 = nejhorší)

5.den se sleduje, jestli embryo došlo do stádia blastocysty a jaká je její kvalita. Studie uvádí, že do tohoto stádia se dostane asi jen polovina embryí. To, že má embryo pomalejší vývoj a je tento den stále ve fázi moruly, neznamená, že se jedná o špatné embryo. Jen se ve vývoji nedostalo tak daleko. Vývoj není negativní aspekt při hodnocení.

Na některých klinikách se kontrola provádí tak, že se embryo v daný den vyjme z inkubátoru a prozkoumá se pod mikroskopem. Pak se vrátí zpět. Jinou metodou je kontinuální monitoring – tzv. embryoscope, kdy se embrya ponechávají v klidu v inkubátoru a jsou neustále po dobu 24 hodin monitorována. Vše je zaznamenáno a tak má embryolog možnost sledovat a analyzovat jejich vývoj i zpětně.

Při hodnocení embryí je potřeba mít na paměti, že hodnocení sice probíhá podle nastavených parametrů (př. morfologie,…), ale ať chceme nebo ne, vždy se jedná o hodnocení subjektivní, protože jsme jen lidé. A každý, kdo bude embryo hodnotit, má nějaký svůj názor, pohled na věc založený na zkušenosti, vnímavosti, pocitu, a to pak může vést k tomu, že různí lidé můžou to samé embryo hodnotit různě.

Hodnocení blastocysty

Při hodnocení blatocysty se sledují 2 věci:

  • ICM = inner cell mass = embryoblast – tedy vnitřní uspořádání buňěk, ze kterého se později formuje samotný plod
  • vnější obal = trofoblast – z něhož se později formuje placenta, která plod vyživuje.

Podle toho, kolik buněk je možné vidět, se pak můžete setkat s označením A-C (A = plně expandovaná blastocysta, B = blastocysta stále dobré kvality, C = blastocysta s menším počtem vnitřních buněk a buněk ve vnějším obalu).

Hodnocení pak mohou vypadat například AA = početné a pevně uspořádané buňky jak ve vnitřní části (A), tak v té vnější (A); AB kdy B znamená několik volně zabalených buněk ve vnější části; BB nebo C kde je jen pár buněk ve vnitřní i vnější části.

Pokud je blastocysta hodnocena podle expanze, můžete se setkat s hodnocením 1-5 (1 = morula, 2 = časná blastocysta, 3 = blastocysta,  4 = expandovaná blastocysta, 5 = hatchující blastocysta).

Pokud je blastocysta hodnocena podle morfologie (= tvar buněk) a fragmentace (= poškozené, mrtvé buňky), pak se můžete setkat s hodnocením 1-4 (1 = žádná fragmentace, stejně velké buňky, 2 = do 10% fragmentace, stejně velké nebo pár nepravidelných buněk, 3 = 10-50% frangmentace s různě velkými buňkami, 4 = více jak 50% fragmentace s nepravidelnými buňkami).

Kdy se embrya vkládají?

K transferu dochází nejčastěji 3. den, a to 7, 8 a 10buněčné embryo, 5.den pak časná blastocysta (early blastocyst = EB), blastocysta (B), expandovaná blastocysta (XB), 6.den hatchující blastocysta (HB) a vyhatchovaná blastocysta (fully hatched blastocyst = FHB).

Co je důležité mít na paměti – doktoři sice vyberou podle daných kritérií nejlépe vypadající embryo, ale to nemusí znamenat, že je to to nejlepší embryo, a že se z něj narodí miminko.

Hodně také záleží na nás, a to už mnohem dřív, než vůbec dojde k hormonální stimulaci….ale to je zase téma na jiný článek.

One Reply to “Hodnocení kvality embryí”

  1. […] Blastocysta se také jako vajíčka posuzuje podle své kvality. U nás na klinice jsem se s tím takhle podrobně nesetkala, ale někde můžete natrefit na údaj např. 4AA, 5BB, 4AB. Číslo (1-5) by mělo vypovídat právě o stupni, ve kterém se embryo nachází. Např. 4 = blastocysta, 5= expandovaná blastocysta. Písmenka (A-C) pak hodnotí kvalitu uspřádání buněk ve vnější části/obalu (to je první písmenko) a ve vnitřní části embrya (to je druhé písmenko). Přičemž A je nejlepší hodnocení, C nejslabší. Je to poměrně věda, ale pokud Vás to zajímá, informace najdete na tomto ODKAZU. […]

Napsat komentář

detizezkumavky.cz